Sökning: "Maträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Maträtt.

 1. 1. En jämförelse av två måltidssystem på ett sjukhus med fokus på energiintag : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Maria Glassbrook; Sofia Högbom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vården är undernäring vanligt förekommande. Konsekvenserna av undernäring är t.ex. försämrat sjukdomstillstånd samt längre liggtider och högre vårdkostnader. LÄS MER

 2. 2. Nudging för att främja beteenden : En undersökning av Högskolerestauranger ABs klimatmärkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Sjöberg; Saranya Silawiang; [2018]
  Nyckelord :nudging; konsumtionsbeteende; klimatmärkning; det automatiska systemet; det reflekterande systemet; interna stimuli; externa stimuli;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka Högskolerestauranger AB:s projekt angående klimatmärkningen som infördes på deras menyer i Uppsala under hösten 2017. Den första delen av studien undersöker hur projektet startade, vad projektet innefattar samt Högskolerestauranger AB:s samarbete med Uppsala Kommun och CarbonCloud. LÄS MER

 3. 3. Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt till rätt patient

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Heléne Ambjörnson; [2017-02-02]
  Nyckelord :pleasure; comfort; survival; undernäring; E-kost; A-kost; albumin; CRP; malnutrition; E-diet; A-diet;

  Sammanfattning : SammanfattningKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Frode SlindeTitel:Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt tillrätt patientNyckelord:pleasure, comfort, survival, undernäring, E-kost, A-kost,albumin, CRPBakgrund: Undernäring på sjukhus förekommer frekvent och är associerat med flertaletnegativa konsekvenser. Studier visar att det är vanligt att patienter inte äter uppsjukhusmat. LÄS MER

 4. 4. En närmare inblick av upplägget på tallriken : En arbetad maträtt är mer för gästen än bara råvaror

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Therese Brage; Douglas Drugge; [2017]
  Nyckelord :Visual; Food; Plating; Creation; Artistic;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Påverkan av koldioxidavtrycksmärkning vid val av maträtt på restaurang

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Magnus Lundh Haaland; Oscar Ström; [2017]
  Nyckelord :Carbon Footprint; Sustainable HCI; Nudging; ;

  Sammanfattning : Livsmedelsverkets undersökningar visar att koldioxidutsläppen relaterade till livsmedelskonsumtion utgör ungefär 25 % av genomsnittssvenskens totala miljöpåverkan vilken gör den till viktig spelpjäs i att nå upp de framtida klimatmålen. För en hållbar miljöpåverkan beräknas det genomsnittliga utsläppet per person och år ligga på ett till två ton. LÄS MER