Sökning: "Matreklam"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Matreklam.

 1. 1. Matens mervärden – en studie av hur mervärden uttrycks språkligt i svensk matreklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Färnstrand; [2013-02-13]
  Nyckelord :värdeord; emotiva ord; mervärden; livsmedelsreklam; reklam;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hp Svenska språketHT 2012 Handledare: Inga-Lill GrahnExaminator: Maja Lindfors.... LÄS MER

 2. 2. Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Shugla Farouq; Kumri Altunkaynak; [2010]
  Nyckelord :Colin Campbell; Livsstilar; Kulturella värden; Reklamanalys; Matreklam; Matkonsumtion; TV-reklam; Moderna samhället; Konsumtionssamhället; Totalupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. LÄS MER