Sökning: "Mats Börjesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mats Börjesson.

 1. 1. Bedragares kännetecken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mats Börjesson; [2010]
  Nyckelord :bedragare; ekonomiska problem; högstatuspersoner; kännetecken; otydliga regler; riskfaktorer; undkommer;

  Sammanfattning : Bedrägerier bedöms vara kraftigt underrepresenterade i brottstatistiken och bara en bråkdel av gärningsmännen upptäcks. Bilden av hur dessa ser ut är splittrad i det nuvarande kunskapsfältet. LÄS MER

 2. 2. ArbetsDax - för psykiskt funktionshindrade : Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mikael Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Psykiska funktionshinder; psykiatrireformen; rehabilitering; samverkan; professioner; välfärdsarbete; byråkrati; klienter; diskurser;

  Sammanfattning : Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet uppstod runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Att utveckla samverkan mellan olika myndigheter och andra organisationer kom då att anses som viktigt för att berörda personer inte skulle hamna "mellan stolarna". LÄS MER

 3. 3. Vem behöver diagnosen Asperger syndrom?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Eva Persson; [2002]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze the reasons behind the increasing number of people with the diagnosis Asperger syndrome and the effect of the diagnosis on the individual, the family and society. The theoretical approach was based on the theories of Michel Foucault and complemented with two articles by Mats Börjesson and Per Solvang. LÄS MER