Sökning: "Mats Bergsmeden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Bergsmeden.

  1. 1. Borde demokrati vara en mänsklig rättighet?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Mats Bergsmeden; [2014]
    Nyckelord :Folkrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER