Sökning: "Mats Einar Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Einar Eriksson.

  1. 1. "Händer det något särskilt?" : En intervjustudie om män i terapi hos manliga psykoterapeuter.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Mats Einar Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Psykodynamisk terapi; Samkönad terapi; Män; Manlig terapeut; Maskulinitet;

    Sammanfattning : Inledning: Färre män än kvinnor söker sig till psykodynamisk terapi, och den mesta kunskapen om män i terapi begränsar sig till subgrupper av män med missbruksproblematik eller kriminalitet. Det är därför väsentligt att öka kunskapen om män i mer generellt inriktad psykodynamisk terapi. LÄS MER