Sökning: "Mats Emanuelsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mats Emanuelsson.

 1. 1. Förnuft eller känsla? : en studie om faktorer som gör en arbetsgivare attraktiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Elisabeth Emanuelsson; Mats Oscarsson; [2014]
  Nyckelord :employer branding; meningsfullhet; epistemologisk identitetsteori; pragmatisk rationalism; arbetsgivarvarumärke; attraktiv arbetsgivare; arbetsmiljö; karriärvägar; lärarstudenter; psykologiskt kontrakt;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativt inriktad undersökning omfattande sex intervjuer med studenter och alumni vid ett lärosäte i södra halvan av Sverige, som har till syfte att identifiera och beskriva faktorer som gör arbetsgivare attraktiva för gruppen lärarstudenter. Frågeställningarna rör i första hand identifiering av betydelsefulla faktorer i valet av arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Skolk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mats Emanuelsson; Rolf Svensson; [2006]
  Nyckelord :apu; bemötande; byggprogrammet; motivation; skolk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER