Sökning: "Mats Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Gunnarsson.

  1. 1. Inferno Light : Den mekaniska konstruktionen runt ett larmsystem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Mats Gunnarsson; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis describes how the development of a mechanical enclosure to an alarmsystem proceeded. The project was made on behalf of Inferno Light Indusec AB.The goal set to this housing would offer a home alarm in which Indusec’s uniquesound system would give the customer a new alternative on the market. LÄS MER