Sökning: "Mats Hellberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mats Hellberg.

 1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 2. 2. Revitalizing a Company Classic : The Story of Revitalizing a Company Classic Using a Practical Method of Design

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Mats Hellberg; [2016]
  Nyckelord :design classics; practical intellect; reflective practice; re-design; redesign; revitalize; furniture; armchair; side table; scandinavian design; practical methods of design; sustainability; prototyping; pretotyping; factors of design; fundamental needs; needs; Max-Neef; innovation; designklassiker; klassiker; praktiskt intellekt; re-design; redesign; möbeldesign; bord; avlastningsbord; skandinavisk design; praktisk designmetod; hållbar design; designmöbler; prototyp; designfaktorer; grundläggande behov; behov; Max-Neef; innovation;

  Sammanfattning : The main purpose of this report is to analyze a practical method of design while doing an innovation project connected to a specific armchair. The aim is to re-vitalize the pre-existing product. This project is done within the context of a specific furniture producer. LÄS MER

 3. 3. The Missing Link - Service Recovery for Tjenestebedrifter i Nettverk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Irene Hövik Helgesen; [2010]
  Nyckelord :service recovery; nettverk; samarbeid; tjenestebedrifter; tjenesteleveranser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tittel: The Missing Link – Service recovery for tjenestebedrifter i nettverk Nivå: Magisteroppgave i Service Management 2010 Forfatter: Irene Høvik Helgesen Veiledere: Carl R. Hellberg og Mats Johnsson Introduksjon til emnet: Gode relasjoner med kunden er viktig for å lykkes i tjenestebransjen fordi fornøyde kunder utvikler lojalitet og på den måten sterkt bidrar til bedriftens lønnsomhet. LÄS MER

 4. 4. Utekök för Muurikka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Mats Hellberg; [2009]
  Nyckelord :Design; formgivning; träteknik; utekök; wokpanna; stekhäll; kök; muurikka; grill; matlagning utomhus; matlagning trädgård; värmebehandlat trä; sommarkök; behovsanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med arbetet har varit att utveckla och formge ett utekök i materialet trä, för en mångsidig matlagning utomhus, anpassat till företaget Opa Muurikkas produkter och varumärkesprofil, både till form och funktion. En viktig del i utvecklingsarbetet var att köket skulle främja samarbete och samvaro medan matlagning sker. LÄS MER