Sökning: "Mats Hjelmstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Hjelmstedt.

  1. 1. Robotjournalistikens nya utmaningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

    Författare :Oscar Hjelmstedt; Mats Sellfors; [2017]
    Nyckelord :Robotjournalistik; algoritmer; teknologi; algoritmisk journalistik; programmering; pressetik.; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Med denna uppsats önskar vi bidra till en ökad insikt i de utmaningar som journalistyrket står inför i samband med den ökade användningen av så kallad robotjournalistik. Vi har undersökt om den kompetens som krävs för att förstå sig på den teknologi som tas in på nyhetsredaktioner finns inom journalistyrket. LÄS MER