Sökning: "Mats Horn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mats Horn.

 1. 1. De svenska djurskyddsbestämmelsernas inverkan för djurvälfärden : en studie med fokus på djurskyddsbestämmelsernas inverkan på klövhälsan i svenska mjölkkobesättningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Ahtonen; [2014]
  Nyckelord :djurvälfärd; klövhälsa; naturligt beteende;

  Sammanfattning : Den här undersökningen är gjord på uppdrag av LRF Mjölk och behandlar djurskyddsbestämmelsernas inverkan på djurvälfärden med fokus på klövhälsan i svenska mjölkkobesättningar. En kvantitativ studie baserad på telefonintervjuer genomfördes med 94 utvalda mjölkproducenter med stor geografisk spridning över landet. LÄS MER

 2. 2. Kids' phone : The design of a mobile phone for children from 5 to 11 years old

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Jimena García Mateo; [2013]
  Nyckelord :School Age; Mobile Phone; Communication; Interaction; Children; Bracelet;

  Sammanfattning : This project has been made in collaboration with the company Tinitell in Stockholm. The purpose of the project is to design mobile phones for children.This report explains all the Design Process, as SVID (Swedish Industrial Design Foundation) describes it. LÄS MER