Sökning: "Mats Jönsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mats Jönsson.

 1. 1. Janus ala Cuba : Filmiska gestaltningar av den kubanska revolutionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Ersson; [2012]
  Nyckelord :Historical film; films; film history; Cuban revolution; Cuba; Che Guevara; Andy Garcia; Steven Soderbergh; Che The Argentine; Che part one; The Lost City; USA; Robert A. Rosenstone; Rosenstone; Mats Jönsson; Hayden White; Historiefilm; filmhistoria; historisk film; historia; film; Kuba; Kubanska revolutionen; Che Guevara; Andy Garcia; Steven Soderbergh; Che-Argentinaren; The Lost City; USA; Robert A. Rosenstone; Rosenstone; Mats Jönsson; Hayden White;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur samma historiska händelse kan ha olika betydelser i film. Idag är människor mer benägna att se en film om en historisk händelse än att läsa en historiebok, och detta innebär att vi måste lära oss att förstå de konventioner som används för att placera historia på film. LÄS MER

 2. 2. Spielberg på svarta tavlan: Ett utvecklingsarbete om spelfilm i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karl Johan Bratt; [2011]
  Nyckelord :Spelfilm; Historiedidaktik; Uppgifter; Historiebruk; källkritik; identitet;

  Sammanfattning : Examensarbetet är ett utvecklingsarbete som behandlar hur lärare kan använda spelfilm i undervisningen. Detta gör jag genom att se på hur olika yrkeshistoriker ser på spelfilm som förmedlare av historia. De historiker jag valt är Mats Jönsson, Ulf Zander och Tommy Gustafsson. LÄS MER

 3. 3. Audiovisuell historieskrivning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anders Argenius; [2007]
  Nyckelord :Lars von Trier; Rainer Werner Fassbinder;

  Sammanfattning : Uppsatsen börjar med att redogöra för teorier och diskussioner angående filmens roll som återgivare av historien, teorier här främst representerade av Robert A. Rosenstone och Mats Jönsson. LÄS MER

 4. 4. Measuring dc Electric Fields using Second Harmonic Generation in a Centro-Symmetric Gas.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Magnus Buhrgard; Mats Jönsson; [1985]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER