Sökning: "Mats Larson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Larson.

  1. 1. AutoKaddy : en självgående golfvagn

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

    Författare :Filip Kuttner; Eric Linderson; Martin Idoffsson; []
    Nyckelord :Golf cart; embedded system; Bluetooth; GPS; navigation; PIC; Golfvagn; Inbyggt system; Bluetooth; GPS; navigation; PIC;

    Sammanfattning : Anders Sjöblom och Mats Larson är två golfspelare och ingår som beställare till detta projekt. De har kommit fram med ett koncept för en golfvagn som automatiskt följer användaren. Denne bär en kompakt GPS och Bluetooth enhet som kommunicerar med en mikroprocessor monterad på vagnen. LÄS MER