Sökning: "Mats Mats"

Visar resultat 1 - 5 av 948 uppsatser innehållade orden Mats Mats.

 1. 1. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae - screening and contact tracing in Region Stockholm in comparison with two other Swedish regions

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Mats Pergert; [2021-11-22]
  Nyckelord :Carbapenemase; Enterobacteriaceae;

  Sammanfattning : Background: Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae (CPE) is a growing problem all around the world. Sweden is relatively spared and there are very seldom outbreaks within the health care sector. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 3. 3. Rehabiliteringsinterventioner inom arbetsterapi som främjar trygg hemgång efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Mats-Erik Agefur; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 5. 5. Våld och terror i den idylliska naturen : En genreanalys av nordiska slasherfilmer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Kenny Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Skräckfilm; nordiska slasherfilmer; genreanalys;

  Sammanfattning : The primary target for this thesis is to examine what characterizes Nordic slasher films. When the subgenre became successful in North America in the beginning of the 1980’s, the genre was almost nonexistent in the Nordic countries. LÄS MER