Sökning: "Mats Rönnqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mats Rönnqvist.

 1. 1. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 2. 2. Tidig läs -och skrivinlärning : Intervjuer med pedagoger om deras syn på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sofie Rönnqvist; [2010]
  Nyckelord :early reading and writing; linguistic awareness; written language development; whole word method; läs -och skrivinlärning; språklig medvetenhet; skriftspråklig utveckling; helordsmetoden;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to explore how to work with early reading and writing and find out what really comes first of the two. The work also involves the best known literacy learning methods and deals with methods to work around reading and writing. LÄS MER