Sökning: "Mats Sjögren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mats Sjögren.

 1. 1. Den avgörande föreställningen : En struktur för transmediaberättandet

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Mats Sjögren; [2011]
  Nyckelord :transmedia; berättande; media; interaktivitet; crossmedia; storytelling;

  Sammanfattning : En transmediaberättelse kan beskrivas som ett berättande som sker över flera separata tekniska medier, där varje enskilt mediums innehåll kan stå självständigt, men i läsningen tillsammans bildar en större sammanhållen berättelse. De enskilda mediumen kan vara icke-berättande, interaktiva, uppmuntra till medskapande och vara helt valfria både vad gäller ordningen de konsumeras i och att ta del av över huvudtaget. LÄS MER

 2. 2. ”Did you go in my house?” - Spelarstyrd analeps i Final Fantasy VII

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Mats Sjögren; [2003]
  Nyckelord :datorspel; dataspel; narratologi; ludologi; final fantasy; berättelse; analeps;

  Sammanfattning : .... LÄS MER