Sökning: "Mats Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Mats Svensson.

 1. 1. Drömmen om folkhemmet : En kvalitativ studie av Jimmie Åkessons almedalstal 2011 och 2018 ur ett idé-ideologiskt samt retoriskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredric Ericsson; Philip Svensson; [2019]
  Nyckelord :Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; SD; retorik; Ideologi; ideologier; VDP; Almedalen; Almedalstal; Nationalism; Konservatism; Fascism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the party leader of the Swedish democrats, Jimmie Åkesson. The aspects that we look into is if there are any rhetorical differences in his speeches at Almedalen the year of 2011 and 2018. LÄS MER

 2. 2. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :katt; tryckmätningsmatta; rörelsemönster; övervikt; idealvikt; kroppsfett;

  Sammanfattning : När det kommer till diagnostik av rörelsestörningar hos katt tillämpas en ortopedisk undersökning som kan vara svår att såväl utföra som bedöma, varför behovet av standardiserade utvärderingsinstrument är stort. Inom forskningen har användandet av så kallade tryckmätningsmattor för gånganalys på katt ökat, ett verktyg som redan är väletablerat och validerat för motsvarande analys på hundar. LÄS MER

 3. 3. ”Man får lirka”. : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när de arbetar med personer med demens.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Bengtsson; Louise Blomberg; [2018]
  Nyckelord :carer; consent; dementia; elderly care; omsorgspersonal; samtycke; demens; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an increased understanding regarding how carers relate to consent while working with people who has dementia. The study asks the following questions: How does the carers understand the concept of consent associated with giving care to people with dementia? What is considered by the carers in connection to consenting to caregiving by people with dementia? And lastly, how does consent mediate between carers and people with dementia? It had a hermeneutic and qualitative scientific approach. LÄS MER

 4. 4. "Vi ställer aldrig ens frågan" : Hur pedagoger och skolledare identifierar och vägleder särskilt begåvade elever i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mats Svensson; [2018]
  Nyckelord :särbegåvade elever; svenska; gymnasiet; utmaningar; svårigheter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att dels studera om och hur gymnasielärare identifierar och arbetar med särbegåvade elever i svenska och dels hur skolledare stödjer både lärare och elever i frågan. I studien har tre svensklärare och tre skolledare intervjuats och och 26 svensklärare har svarat på enkätfrågor. LÄS MER

 5. 5. Hantering av projektledningsverktyg ikomplexa miljöer : En kvalitativ studie av bygg- och fastighetsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Alexander Svensson; Alexander Hallström; Mats Johansson; [2017]
  Nyckelord :Project management; project management tools; complexities; construction industry; real estate industry; Projektledning; projektledningsverktyg; komplexitet; byggbranschen; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att konkurrensen på bygg- ochfastighetsmarknaden ökat och att byggprojekten blir alltmer komplexa. Tillföljd av att nivån av komplexitet i projekt har ökat krävs det attprojektledare använder sig av verktyg som är effektiva och kan lösaproblem i projektet. LÄS MER