Sökning: "Mats Thuresson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Thuresson.

  1. 1. "... leksakslådorna har aldrig blivit bortplockade!" : Gemenskap mellan generationer – förutsättningar för ett gott åldrande

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

    Författare :Mats Thuresson; [2017]
    Nyckelord :Pensionär; äldre; ensamhet; delaktighet; gemenskap; generation; generationsöverskridande; livslopp; relation; utbyte; barn; socialpedagogik; socialgerontologi.;

    Sammanfattning : I forskning, rapporter och medier framgår att upplevd ensamhet är vanlig i gruppen äldre. Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende pensionärers upplevelse av sin sociala situation med fokus på umgänge och relationer mellan olika generationer utifrån ett livsloppsperspektiv. LÄS MER