Sökning: "Matti Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matti Larsson.

 1. 1. Translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskapsundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Matti Larsson; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; folkhögskola; pedagogik; pedagogiska rollspel; rollspel; samhällskunskap; SO-undervisning; spel; spelbaserad undervisning; vuxenutbildning; translanguaging; transspråkande.;

  Sammanfattning : I denna studie tillämpas translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskaps-undervisning. Studien genomfördes i en flerspråkig klass på folkhögskola, där majoriteten av eleverna är emergent flerspråkiga. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöns inverkan på välbefinnande för personer med psykisk funktionsnedsättning i daglig verksamhet : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Stina Larsson Prytz; Matti Toivanen; [2019]
  Nyckelord :Arbete; Arbetsmiljö; Daglig verksamhet; Psykisk funktionsnedsättning; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Daglig verksamhet möjliggör sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som kan ha svårigheter att förvärva och upprätthålla ett arbete till följd av psykisk sårbarhet och stresskänslighet. Välbefinnande påverkas av interaktionen mellan personliga egenskaper och möjligheter och krav i arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Un acercamiento variacionista al estudio de las locuciones adverbiales locativas : El caso de las construcciones del tipo "delante mío"

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Matti Marttinen Larsson; [2017]
  Nyckelord :morphosyntactic variation; linguistic variation; adverbial locative phrases; possessive pronouns; Twitter; variación morfosintáctica; variación lingüística; construcciones adverbiales locativas; pronombres posesivos; Twitter;

  Sammanfattning : El presente trabajo abarca el estudio de la variación en las construcciones adverbiales locativas. Esta variación se manifiesta en dos niveles: (1) la alternancia entre la construcción estándar ADVERBIO + preposición de + PRONOMBRE PERSONAL (por ejemplo, delante de mí), y su variante normativamente no recomendada ADVERBIO + PRONOMBRE POSESIVO (por ejemplo, delante mío); y (2) la alternancia entre la construcción posesiva con el sufijo -o (por ejemplo, delante mío), y la construcción posesiva con el sufijo -a (por ejemplo, delante mía), variante normativamente aún más disuadida. LÄS MER

 4. 4. El trabajo delante suyo : Un estudio diacrónico y diatópico de la variación en el uso de las locuciones adverbiales locativas

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Matti Marttinen Larsson; [2015]
  Nyckelord :sociolingüística; variación histórica; variación diatópica; locuciones adverbiales locativas; locuciones prepositivas locativas;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene como objetivo investigar el uso de la construcción morfosintáctica adverbio locativo + pronombre posesivo (“delante suyo”), que alterna con la normativamente recomendada adverbio locativo + [preposición de + pronombre personal] (“delante de él”). El estudio proporciona un panorama de su distribución histórica y geográfica, un tema que anteriormente no ha sido abordado con profundidad en trabajos lingüísticos. LÄS MER