Sökning: "Mattias Åman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Åman.

 1. 1. Att behandla depression hos äldre : en global utmaning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mattias Åman Svensson; [2018]
  Nyckelord :elderly; depression; treatment; effect; äldre; depression; behandlingsmetoder; effekt;

  Sammanfattning : Inledning: Äldre utgör den största gruppen som drabbas av depression och är också den snabbast ökande gruppen i världen som lider av depression. Det råder en brist på forskning inom området och det finns indikationer på att äldre inte svarar på samma sätt som yngre vid behandling. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningstest av förvärvad goodwill -mer rättvisande bild?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annica Björö; Christel Burri; Maria Åman; Mattias Olsson; [2004]
  Nyckelord :Harmonisering; Förvärvad goodwill; Rättvisande bild; IAS 22 Business Combination; Exposure Draft 3; ; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att analysera konsekvenserna av nedskrivningstestet och om detta kommer att leda till en mer rättvisande bild. För att uppnå detta ger vi en deskriptiv bild av förslaget samt redogör för skillnaderna gentemot det rådande redovisningssättet i Sverige. LÄS MER