Sökning: "Mattias Adolfsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mattias Adolfsson.

 1. 1. A Web Application for Daily Staff Coordination in Hospital Care

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hampus Adolfsson; Mattias Adolfsson; Daniel Wang; [2019]
  Nyckelord :hospital; care; coordination; schedule; scheduling; cross-platform; productivity; web application; usability; sjukhus; vård; organisering; schema; schemaläggning; plattformsöverskridande; produktivitet; webbapplikation; användbarhet;

  Sammanfattning : Stress and heavy workloads are commonplace for those who work within Swedish healthcare; the issue is exacerbated further by the current shortage of qualified personnel. Therein arises a need for tools to help lessen the burden on the personnel. LÄS MER

 2. 2. Agil utveckling av modul för hantering av XML-baserade kartor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Rooth; Daniel Ericsson; Mattias Hammar; Natanael Log; Oskar Adolfsson; Sara Bergman; Tomas Öhberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett kandidatprojekt som genomfördes av sju studenter på datavetenskapliga civilingenjörsutbildningar på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2016. Projektet syftade till att skapa en modul, C3 Path Engine, för att hantera kartor till simuleringsverktygen C3Fire och C3Rescue som främst används av räddningstjänsten. LÄS MER

 3. 3. Varför vill ni inte delta? : En kvantitativ studie om orsaker till låg svarsfrekvens på en medarbetarundersökning.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Adolfsson; Sebastian Söderlund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runt om i landet lägger företag och organisationer stora summor på medarbetarundersökningar varje år. För att dessa undersökningar ska bidra till verksamheten krävs en hög svarsfrekvens. Företaget hade på sin medarbetarundersökning 2014 förlorat ungefär 30 % av sin svarsfrekvens jämfört med tidigare år. LÄS MER

 4. 4. Magnetresonans

  L3-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Teknisk fysik (CI)

  Författare :Jonatan Adolfsson; Sami Ajdahi; Eric Andersson; Mattias Andersson; [2010]
  Nyckelord :MRI; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER