Sökning: "Mattias Anger"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Mattias Anger.

 1. 1. Service recovery 2.0

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Service recovery; Service recovery-paradoxen; Klagomålshantering; Sociala medier; Facebook; Rättvisa; Förväntningar; Relationsmarknadsföring; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera och förstå service recovery-processen i ett serviceföretag med en komplex verksamhet genom att fokusera på klagomål som framförts i sociala medier. Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ fallstudie av ett företag i kryssningsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Att säga, skratta och snäsa: Om översättningen av anföringsverben i en rysk prosatext

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Lars Mattias Nylinder; [2017]
  Nyckelord :Litterära översättningar; anföringsuttryck; Anföringsverb; Ganijeva; skönlitterär översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats kretsar kring min översättning av ett utdrag ur Alisa Ganijevas roman "Zjenich i nevesta". Inledningsvis redovisas en källtextanalys som tar upp kontext, teman, ironi, bildspråk samt textens narrativa egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Diabetes hos barn i förskolanSju vårdnadshavares erfarenheter av förskolans särskilda stöd och samverkan med hemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Olofsson; Mattias Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractStudien behandlar vårdnadshavares erfarenheter av hur deras barn med diabetes typ 1 ges särskilt stöd i förskolan. Ett mål i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är att förskolan tillsammans med vårdnadshavare ska dela på ansvaret för barnets fostran, utveckling och växande. LÄS MER

 4. 4. Att vårda på lika villkor : Sjuksköterskors upplevelser av tjänstgöring i en internationell militär insats

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mattias Lundin; Petter Wennerlund; [2015]
  Nyckelord :military nurse; experiences; nursing; equal terms; conditions; feelings; ambitions;

  Sammanfattning : Title. To care on equal terms – Registered nurses experiences of duty in an international military operation.Aim. To describe registered nurses experience of providing patient care on equal terms in a Swedish international military operation. LÄS MER

 5. 5. Effekter för skogsägare vid förläggning av ledning intill skogsväg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Estenberg; Olle Hedman; [2014]
  Nyckelord :ersättning; ledningsrätt; intrång; påverkan; expropriation;

  Sammanfattning : I Sverige finns möjligheten för staten och företag att expropriera mark från fastighetsägare för att utöka eller effektivisera en allmännyttig anläggning. En ”allmännyttig anläggning” kan till exempel handla om ett företags önskemål att anlägga teleledningar i syfte att tillgodose eller förbättra en teleförbindelse till ett område. LÄS MER