Sökning: "Mattias Börjesson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mattias Börjesson.

 1. 1. ISO 9001:2015 i en produktion under uppbyggnad

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mattias Börjesson; Simon Stockhem; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Ständiga förbättringar; Revision;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt har handlat om en systemrevision på en ny fabrik som tillverkar och säljer en specifik produkt. Revisionsarbetet utfördes för att identifiera ett nuläge för den verksamhet företaget bedriver idag och sedan jämföra nuläget mot de krav och rekommendationer som finns uträttade inom standarden ISO 9001:2015. LÄS MER

 2. 2. Suitability Analysis for Expanding Companies

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Författare :Alexandra Börjesson; Mattias Askerson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When companies are expanding, they are searching for optimal locations according to parameters which are important for the company. Companies for which the geographic location is important needs to rely on geographic aspects to find the optimal site for their service. LÄS MER

 3. 3. GRATISTIDNINGAR, ETT LJUS I MEDIESKUGGAN? En studie kring gratistidningarnas innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Magnus Edgren; Mattias Rydström; [2016-02-11]
  Nyckelord :Gratistidningar; lokal journalistik; lokala medier; nyheter; medierna i samhälle; medieskugga;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet, Göteborgs universitetNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2015Handledare: Britt BörjessonExaminator: Nicklas HåkanssonAntal ord: 14 482Syfte: Att undersöka hur gratistidningarna kan ses som ett hållbart alternativ för nyhetskonsumtion på orter som saknar redaktion från traditionell dagspressTeori: Medierna i samhället, Local media performance. NyhetsvärderingMetod: Kvalitativ innehållsanalys på 28 utgåvor från 7 tidningar. LÄS MER

 4. 4. Swedes’ Understanding of Printed Ads in English : A Study of How Well Swedish Adults Understand the Message of Printed Ads in English

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Mattias Börjesson; [2013]
  Nyckelord :Advertising; Pragmatics; Semiotics;

  Sammanfattning : Advertising in English is becoming more and more common in Sweden, as well as in other non-Anglophone countries, and not all previous studies agree on how well these ads are understood by the local population. Therefore, the aim of the present study is to achieve a broader understanding as to how well the message of printed ads in English are understood by the Swedish adult population. LÄS MER

 5. 5. Shotcrete Simulator For Education of Shotcrete Robot Operators

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Petter Börjesson; Mattias Thell; [2010-04-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sprutbetong är en vanlig metod för förstärkning av till exempel tunnelbyggen. Fram till nu har ingeninsats gjorts för att skapa en virtuell miljö för att utbilda personal för denna typ av arbete. Den häruppsatsen presenterar arbetet som gjorts för att skapa en prototyp för en virtuell träningsmiljö. LÄS MER