Sökning: "Mattias Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Mattias Berggren.

 1. 1. Formativ bedömning och IKT  ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Berggren; [2019]
  Nyckelord :Kunskapsbedömning; Gymnasieelever; Informationsteknik; Sociala Nätverk;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag genom en kvalitativ analys av intervjuer utifrån en aktör, nätverksteori undersökt hur elever uppfattar den formativa bedömningen och IKT (informations- och kommunikationsteknik) på en gymnasieskola. Tidigare forskning inom formativ bedömning fokuserar främst på feedback. LÄS MER

 2. 2. Hur projektstyrningsmodeller påverkas av kontextuella och kulturella faktorer inom IT. : En studie om överföring.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Lovering; Mattias Hörmann Berggren; [2015]
  Nyckelord :Project management models; Transference; Project management; Projektstyrningsmodeller; Överföring; Projektledning;

  Sammanfattning : Globaliseringen är ett ämne som möter oss varje dag även om vi tänker på det eller inte. Vi använder utländska produkter och kanske även använder olika metoder att genomföra saker på som har sitt ursprung i en annan världsdel. Företag arbetar på daglig basis med projekt och IT-projekt över hela jorden. LÄS MER

 3. 3. Optimising Emerging Market Currency Carry Trades using Risk Indicators

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Wiktor Mlynarczyk; Mattias Berggren; [2015]
  Nyckelord :currency carry trade; emerging markets; risk indicator; valutahandel; tillväxtmarknader; riskindikator;

  Sammanfattning : The currency carry trade – whereby one simultaneously borrows in a currency with low interest rate and invests in a currency with high interest rate – is estimated to be at least USD 2.0 trillion in emerging markets alone. LÄS MER

 4. 4. Prehospitala hot och våldsituationer : Specialistsjuksköterskors erfarenheter av bedömningar av potentiella hot och våldsituationer före vårdmötet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Mattias Berggren; Thomas Franck; [2014]
  Nyckelord :våld; hot; identifikation; vårdmöte; ambulanssjukvård; riskbedömning; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att prehospitala hot och våldsituationer är ett vanligt förekommande problem. Däremot saknas väsentlig fakta om bedömning av dessa situationer före vårdmötet. Detta anses viktigt då hot och våld har en negativ inverkan både på patient och vårdare. LÄS MER

 5. 5. Mandeism i Sverige : En antik religion söker sin identitet i ett västerländskt samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Berggren; [2011]
  Nyckelord :Mandeism; Mandaeans; Gnosticism; Identity; Culture; Secularisation; Iraq; Iran; Sweden; Baptism; Religion; Sweden; Mandeims; Mandéer; Gnosticism; Identitet; Kultur; Integration; Religion; Segregation; Iran; Irak; Dop;

  Sammanfattning : Från att ha varit en exotisk liten religion som har fört en tynande närvaro i södra Irak och Iran har mandeismen flyttat till västvärlden och däribland Sverige. När allt fler mandéer möter en ny kultur och ett nytt samhälle i Sverige påverkar det inte bara dem som individer utan även religionen mandeism. LÄS MER