Sökning: "Mattias Bergqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Mattias Bergqvist.

 1. 1. Resultatutjämning - En studie på den europeiska och amerikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Bergqvist; Mattias Elofsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Income smoothing; Resultatutjämning; Aktieutveckling; Beta;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Skillnaden mellan den verkliga ekonomiska substansen och redovisade värden kan förklaras genom income smoothing, en redovisningsteknik för att skifta intäkter mellan perioder med målet att uppnå ett jämnare intäktsflöde över tid. Forskare är oense om fenomenet är positivt eller negativt. LÄS MER

 2. 2. Ta, ta därefter… : militär kulturs inverkan på arméns taktiska utbildning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Bergqvist von Post; [2020]
  Nyckelord :militär kultur; officersutbildning; offensiv och defensiv krigföring; taktiskt tänkande;

  Sammanfattning : Studiens utforskar med en tolkande kvalitativ ansats hur militär kultur reproduceras genom taktisk utbildning av svenska arméofficerare och därmed inverkar på balansen mellan offensiv och defensiv krigföring. Genom en fördjupning av teoribildningen kring militär kultur har tre deduktivt teoretiska yttringar formats för att analysera studiens empiriska underlag. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och linjeorganisationen : En studie om fördelar, problem och utmaningar vid Försvarsmaktens HR-Centrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Patrik Råberg; Mattias Bergqvist von Post; [2018]
  Nyckelord :samspel; friktioner; verksamhetsledning; processorientering;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver hur personal vid Försvarsmaktens HR-centrum (HRC) upplever samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och en klassisk hierarkisk linjeorganisation. Utifrån kvalitativa metoder undersöks medarbetarnas erfarenheter i syfte att förstå vad som händer i mötet mellan process och linje. LÄS MER

 4. 4. Vägplanering och vägavrundning med SSF i navigationsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mattias Svensson Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När en agent ska planera en väg igenom en bana så behövs en sökalgoritm och en grafrepresentation av banan. Sökalgoritmen som används i detta arbete är A* vilket är en populär sökalgoritm inom vägplannering. LÄS MER

 5. 5. Med MODE som INSPIRATION : Hur kan ett gränsöverskridande skapande se ut?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska fakulteten

  Författare :Mattias Bergqvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är ett arbete om att ge sig in i en annan miljö för att hitta inspiration och nya vägar. Om att låna av andra områden för att hitta nya ingångar i sitt eget skapande. Utan att på förhand ha någon föreställning om resultatet ville jag utforska hur en gränsöverskridande designprocess kan se ut. Jag utgick från modets värld. LÄS MER