Sökning: "Mattias Bondestad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Bondestad.

  1. 1. Effektivare avisering av paket

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Mattias Bondestad; [2019]
    Nyckelord :Logistics; Notification; Effectiveness; Logistik; Avisering; Effektivitet;

    Sammanfattning : DHL Parcel har en gammal modell för avisering till sina kunder. Syftet med uppdraget var därför att undersöka hur nya eller alternativa metoder för aviseringar kan användas i en ny modell. Den nya modellen ska vara tillförlitlig och lönsam. LÄS MER