Sökning: "Mattias Cicak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Cicak.

  1. 1. Samspelet mellan strategi och användandet av nyckeltal vid e-handel

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Winta Tesfamariam; Mattias Cicak; [2019]
    Nyckelord :Balanserat Styrkort; Business-to-business; B2B; E-handel; Strategi; Balanced scorecard; E-commerce;

    Sammanfattning : Digitalisering är fenomenet som ständigt växer sig starkare, inte minst i affärsvärlden inom marknadsstrategin business-to-business. Allt fler B2B företag digitaliseras och transaktionshandeln förflyttar sig till nätet, vilket medför nya utmaningar. LÄS MER