Sökning: "Mattias Edlund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mattias Edlund.

 1. 1. Vårdnadstvister : Beskrivningar av mammor och pappor i vårdnads- boende- och umgängesutredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Furukrantz; Mattias Edlund; [2019]
  Nyckelord :Custody; custody conflict; divorced parents; gender; parenting; Vårdnad; vårdnadstvist; separerade föräldrar; kön; föräldraskap;

  Sammanfattning : This study aims to provide a picture of how family administrators in Sweden describes mothers and fathers who are in a custody conflict and whether there is a difference in how they are portrayed. It is a qualitative content analysis of the custody investigation of 15 custody conflicts. This study is based on gender theory and social constructions. LÄS MER

 2. 2. Den nyutexaminerade systemvetaren: Arbetsgivarens förväntan på kunskap och kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mattias Edlund; Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :systemvetare; kunskap; kompetens; mjuka färdigheter; hårda färdigheter; krav; anställningsbarhet; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Brist på studenter som tar examen inom informatik och systemvetenskap har lett till en avsaknad av IT-kompetens som kan hota Sveriges tillväxt. En nyutexaminerad systemvetare bör ha införskaffat sig grundläggande kunskap och kompetens genom sin utbildning men det kan vara svårt att veta vilka krav arbetsgivaren har på den nyutexaminerade systemvetaren. LÄS MER

 3. 3. KAN UNGDOMARS STILLASITTANDE MINSKAS GENOM INTERVENTIONER I SKOLAN?En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karl Edlund; Mattias Johansson; [2017-06-27]
  Nyckelord :Ungdomars hälsa; stillasittande beteende; skolbaserad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Dagens samhälle ställer lägre krav på aktivitetsnivå för överlevnad vilket gör att allt fler barn och vuxna tillbringar sin tid med stillasittande aktiviteter. Stillasittande är en av riskfaktorerna för bland annat övervikt, diabetes typ 2, kardiovaskulära sjukdomar och mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence in Games : Faking Human Behavior

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Mattias Edlund; [2015]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; games; human behavior; neural network; AI in games; Artificiell Intelligens; AI; spel; mänskligt beteende; neurala nätverk; AI i spel;

  Sammanfattning : This paper examines the possibilities of faking human behavior with artificial intelligence in computer games, by using efficient methods that save valuable development time and also creates a more rich experience for the players of a game. The specific implementation of artificial intelligence created and discussed is a neural network controlling a finite-state machine. LÄS MER

 5. 5. Bensodiazepiner i primärvården

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Mattias Edlund; Taskin Arslan; [2006]
  Nyckelord :Keyword benzodiazepines; pharmaceutical abuse; tranquillizer; perspective of gender; bensodiazepiner; läkemedel; lugnande; genusperspektiv;

  Sammanfattning : AbstractSchool of EducationVäxjö UniversitySocial Science specialised in Careand Treatment of Juveniles andSubstance AbusersC- Essay 10pTitel Benzodiazepines in primary careAuthors Taskin Arslan and Mattias EdlundSupervisor Stellan JeppssonDate March 2006Number of pages 47Keyword benzodiazepines, pharmaceutical abuse, tranquillizer, perspective of genderWith this essay we have tried to bring up the different causes why there are so many prescriptions of benzodiazepines, the primary cares part in all this and why there are more prescriptions for women than men.The purpose of this study was to increase our knowledge about benzodiazepines, try to find out advantages and disadvantages in case of prescriptions of these preparation and if primary care was aware of these disadvantages in case of prescriptions especially at the matter of prescriptions for women. LÄS MER