Sökning: "Mattias Ekberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mattias Ekberg.

 1. 1. Usage of Non-steroidal anti-inflammatory drugs in a sample of New Zealanders with osteoarthritis : A cross-sectional study

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Victor Swenson; Mattias Ekberg; [2020]
  Nyckelord :NSAID; Oesteoarthritis; Survey; Cross-sectional study; Comorbidities; Adverse events; Clinical guidelines; New Zealand;

  Sammanfattning : Introduction Oral Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) is an analgesia and is commonly used by people with osteoarthritis (OA). Oral NSAID is currently recommended as the second level of treatment for OA, and could be considered if physical activity, topical NSAID or paracetamol do not supply sufficient pain relief. LÄS MER

 2. 2. Bältets omsorg : En fenomenologisk analys av omsorgsperspektiv på bältesläggning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Ekberg; [2018]
  Nyckelord :mechanical restraints; care; compulsory care; power; psychiatry; phenomenology; bältesläggning; omsorg; tvång; makt; psykiatri; fenomenologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Affärsplaneringsprocessen : Hur fungerar den i en anslagsdriven verksamhet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Mattias Bouvin; Gustaf Carlsson; Markus Ekberg; [2012]
  Nyckelord :Affärsplanering; Jägersro;

  Sammanfattning : Affärsplanering kan ge många fördelar då det får företaget att gå igenom sin verksamhet. Dagens teori angående affärsplanering inriktar sig ofta på företag som verkar i marknadsmässig konkurrens vilket medför att den skulle kunna vara mindre lämpad för företag som befinner sig i andra situationer. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av bristande kvalitet i registerkartans gränsredovisning i skogsmark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik; Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik

  Författare :Mattias Ekberg; David Jansson; [2012]
  Nyckelord :Index map; Deficiencies; implications; woodland; Registerkartan; brister; konsekvenser; skogsmark;

  Sammanfattning : Kvalitetsbristerna i registerkartan är ett välkänt problem och Lantmäteriet arbetar ständigt för att uppdatera kartan och hitta en lösning på detta problem som är ekonomiskt försvarbar. Trots detta arbete så är bristerna stora på många håll, speciellt på landsbygden och inom skogsmark. LÄS MER

 5. 5. Olle Rybergs Orientaliska Handskriftssamling: problematik rörande katalogisering av de arabiska handskrifterna i samlingen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arabiska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Mattias Ekberg; [2011]
  Nyckelord :katagoliseringsproblematik; katalogisering; Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling; arabiska handskrifter; islamisk kodikologi; biblioteksvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Vid Universitetsbiblioteket i Lund finns en handskriftssamling benämnd Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling. Denna handskriftssamling har varken katalogiserats eller granskats fullständigt. Samlingen har tillhört Olof Ryberg (1905-1990), som var en välkänd profil i Lunds akademiska kretsar. LÄS MER