Sökning: "Mattias Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mattias Eklund.

 1. 1. Cornerstone-investerare och underprissättning : En studie om börsnoteringar på UK Main Market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Rönnqvist; Filip Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund & Problemområde:London Stock Exchange består av ett antal reglerade handelsplatser, med UK Main Market som den dominerande handelsplatsen för såväl Storbritanniens som några av världens mest kända företag. Innan ett företagsaktier noteras för publik handel,kan det finnas välrenommerade investerare som redan medverkat vid börsnoteringen. LÄS MER

 2. 2. Stable Communication Over a Wireless Network Under Heavy Load

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Mattias Eklund; Carl Nilsson Nyman; [2018]
  Nyckelord :wifi; lte; h.264; jpeg; 4g; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For our master's thesis we have worked with a company called Uniti to help them establish a system for communicating with their autonomous vehicle during a public demonstration. This included handling a video feed from the vehicle as well as assuring low latency for said feed. For the purposes of this thesis the targeted latency was below 200ms. LÄS MER

 3. 3. Journalister i digitaliseringens tidevarv : En studie om hur journalisters yrkesidentitet påverkats av digitaliseringens framväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Eklund; Pontus Otterstedt; [2017]
  Nyckelord :Journalists; professional identity; social identity; journalistic ideal; digitalization; work role transition; journalister; yrkesidentitet; social identitet; journalistiska ideal; digitalisering; förändring av yrkesroller;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur journalisters yrkesidentitet förändrats i och med mediebranschens stora förändringar på grund av teknologins utveckling. Vidare vill vi öka förståelsen för hur organisationer kan stötta personalens identitetsarbete i samband med stora förändringar som påverkar yrkesidentiteten. LÄS MER

 4. 4. Hans Jakob Strömberg Medeltidsstilar i Göteborg kring 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mattias Eklund; [2013-06-20]
  Nyckelord :Rundbogen; neogothic; Gothenburg; City architect; Brunius;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2013:02.... LÄS MER

 5. 5. Förslag till effektivare plocklager på Brandon AB

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Mattias Eklund; Peter Novakovic; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER