Sökning: "Mattias Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Mattias Forsberg.

 1. 1. Berg- och dalbanan : En motivanalys av Försvarsmaktens nedrustning och upprustning 1999–2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; Military change; justifications; Swedish government;

  Sammanfattning : Between the 1950s and late 1990s the Swedish armed forces prepared for an invasion from the Soviet Union. However, after the cold war, the conditions changed, and the perceived threat slowly faded away. In lack of threats against the Swedish sovereignty, Swedish armed forces changed strategy. LÄS MER

 2. 2. Trådlös bränsletrycksövervakning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mattias Forsberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På bilar med insprutningsmotorer behövs oftast någon typ av justering av bränsletryck då olika typer av belastning behöver olika mycket bränsle. Mängden bränsle motorn får styrs till viss del av spridarnas öppentider samt storleken på spridarmunstyckena. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifierade kommersiella byggnader : Undersökning av ekonomisk ansvarsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mattias Blomby; Magnus Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Miljöcertifierade byggnader; agent; principal;

  Sammanfattning : The Swedish commercial real estate market is in the current situation globally affected and is actively interacting with the rental and capital markets through international tenants and investors who are setting new demands on the property owners. The European Union has set new requirements as well in purpose of reducing humanity’s negative effect on the climate and therefore the international real estate market has introduced Green Building-certificates in order to decrease the real estate industry’s environmental impact. LÄS MER

 4. 4. Utformning av ett studentboende sett ur miljö- och tillgänglighetssynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Henrik Forsberg; Lundberg Mattias; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Bostadsbrist; Byggnadsutformning; Emission; Gestaltning; Hampa; Invändiga material; Isolering; Koldioxid; Miljö; Miljöpåverkan; Planlösning; Plast; Takbeläggning; Tillgänglighet; Trä; Stommaterial; Studentbostad; Svensk standard; U-värde.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder möjligheten av att bygga ett studentboende med fokus på de tillgänglighetskrav som finns enligt Svensk standard samt specifika materials miljöpåverkan. Byggbranschen har en stor negativ påverkan på miljön när det gäller energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Larynxmask eller endotrachealtub prehospitalt – styrkor och svagheter : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Bergqvist; Mattias Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Endotracheal intubering; larynxmask; prehospital; ambulanssjuksköterska; omvårdnad.;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackgroundWhen faced with an unexpected cardiac arrest the ambulance nurse is in responsible for taking advanced actions to create a clear airway. Two accepted methods for this is endotracheal intubation and application of laryngeal mask. LÄS MER