Sökning: "Mattias Haglund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Mattias Haglund.

 1. 1. Rekrytering av administrativ personal i idrottsföreningar - En kvalitativ undersökning om idrott och rekrytering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mattias Haglund; Johan Malmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett positivt perspektiv på ungdomsutveckling : Betydelsen av socialt stöd och välbefinnande för gymnasieelevers skolinsatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Teodor Johansson Massaro; Mattias Haglund; [2016]
  Nyckelord :well-being; social support; positive youth development; character strengths; academic performance;

  Sammanfattning : Positiv psykologi har influerat studier om att leva det bra livet. Forskning om karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande har tillsammans med betoningen på social kontext bidragit till insatser för att främja ungdomars utveckling. En viktig faktor i ungdomars utveckling har visats vara deras insatser i skolan. LÄS MER

 3. 3. - Vem är jag? Jag är jag! : Lidandet hos personer med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Emelie Haglund; Mattias Steffensen; [2015]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; lidande; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Fenomenet bipolär sjukdom innebär en livslång kamp mellan olika stämningslägen som bidrar till hälsa och ohälsa, vilket drabbar hela personens livsvärld där lidandet är centralt i personens liv. Sjuksköterskan har en viktig roll att ge god omvårdnad för att lindra lidandet, därför är det viktigt att få en förståelse om livsvärlden hos personer med bipolär sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Alla ska trivas : En kvalitativ studie om varför svenska klubbar på elitnivå värvar utländska spelare och hur de integrerar dem i truppen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Haglund; Olle Mellström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det svenska spelmonopolets vara eller icke vara? : En granskning av det svenska spelmonopolets kompabilitet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Viktor Haglund; Mattias Andersson; [2015]
  Nyckelord :Spelmonopol; Svenska spel; ATG; Svenska staten;

  Sammanfattning : Den svenska spelmarknaden regleras genom ett statligt spelmonopol där huvudsakligen tre aktörer är verksamma, Svenska Spel AB, ATG samt allmännyttiga folkrörelser. Spelregleringen är utformad så att tillstånd att bedriva spelverksamhet ges av svenska staten. LÄS MER