Sökning: "Mattias Hellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Hellberg.

  1. 1. Läraren och lärplattformen : När tradition utmanas av IT

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Daniel Andersson; Stina Hellberg; Mattias Karlander; [2010]
    Nyckelord :IT; CMS; course management system; LMS; learning management system; skola; lärare; utbildning; lärplattform; läraridentitet; yrkesidentitet; dator;

    Sammanfattning : BakgrundMånga gymnasieskolor i Sverige har infört eller är på väg att införa en lärplattform. Det finns dock sällan några riktlinjer till vad man ska använda lärplattformen. Läraren får friheten att använda plattformen till de ändamål som passar denna. LÄS MER