Sökning: "Mattias Hellmansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Hellmansson.

  1. 1. Ekonomi i Passivhus : En studie av två verkliga byggnader

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Mattias Hellmansson; [2012]
    Nyckelord :passivhus; energi; ekonomi;

    Sammanfattning : The aim of this report was to investigate the economy of passive houses. The work was focused on economy in total and on the economy of different components such as windows, insulation, heat exchanger and the air tightness of the climate shell. No attention was paid on the comfort factor or to the impacts on the environment. LÄS MER