Sökning: "Mattias Hemmingsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Hemmingsson.

 1. 1. Digitala instruktioner i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mattias Hemmingsson; [2021]
  Nyckelord :dator; digitala instruktioner; självständighet; slöjd;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur digitala instruktioner i slöjd kan bidra till att hjälpa elever och lära sig att ta in kunskaper på ett bredare sätt än att bara få muntliga instruktioner och genomgångar från läraren. Studien är främst från ett elevperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen Möjligheter & hinder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Hemmingsson; Cassandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk planering; förtätning; aktiv transport; walkability; sprawl;

  Sammanfattning : Det största folkhälsoproblemet idag är ökningen av övervikt och fetma med de följdsjukdomar det för med sig som högt blodtryck, cancer, diabetes typ 2 och astma. Främst beror denna ökning på vår alltmer stillasittande vardag med brist på fysisk aktivitet. LÄS MER