Sökning: "Mattias Hult"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Hult.

  1. 1. Metaforens myteri: Riktning och rum i 17 dikter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Mattias Hult; [2016]
    Nyckelord :Tranströmer; 17 dikter; Lakoff; Johnson; Preludium; Storm; Strof och motstrof; Ostinato; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : .... LÄS MER