Sökning: "Mattias Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Mattias Johnsson.

 1. 1. Dramaspråkets plats i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Johnsson; [2018]
  Nyckelord :drama; dramapedagogik; pedagogisk dokumentation; förskola; drama i förskolan; läroplan; lärprocesser; lek;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att synliggöra hur dramapraktiserande pedagoger i förskolan ser på relationen mellan drama och förskolans läroplan. Uppsatsen utgår från följande forskningsfrågor: Vilka är dramapraktikernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar som finns inom drama utifrån läroplanens skrivning om uppdrag och värdegrund? Vilka är dramapraktikernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar som finns inom drama beträffande mål, riktlinjer och dokumentation som det skrivs fram i läroplanen? Fokussamtal med fyra dramapraktiker i förskolan har genomförts för att undersöka deras upplevelser av vilka svårigheter, möjligheter och utmaningar som finns inom drama utifrån läroplanen. LÄS MER

 2. 2. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om hur patienter med fetma upplever stigmatisering i vården: Betydelsen av bemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mattias Johnsson; Karin Persson; [2018]
  Nyckelord :Attityder hos vårdpersonal; Diskriminering; Fetma; Kvalitativa studier; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett folkhälsoproblem. Forskning visar att patienter med fetma upplever stigmatisering och diskriminering i vården relaterat till deras vikt. Syfte: Att beskriva hur patienter med fetma upplever bemötandet i vården som stigmatiserande. LÄS MER

 4. 4. Hur en webbapplikation kan utvecklas för att leverera säkerhet, handlingsbarhet och navigerbarhet : PimpaOvven – Utveckling av en e-butik för märken och accessoarer till studentoveraller

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Albertsson; Adrian Öberg Bustad; Mattias Sundmark; Elof Gerde; Jessika Boberg; Ariyan Abdulla; Oscar Danielsson; Felicia Johnsson Bittmann; Anton Moberg; [2017]
  Nyckelord :Navigerbarhet; Handlingsbarhet; Säkerhet; Webbapplikation; Säkert intryck;

  Sammanfattning : Bland studenter på många av Sveriges Universitet är studentoverallen en vedertagen ägodel. Studenter gillar att utsmycka sina overaller med olika tygmärken och andra accessoarer, men tillgängligheten av dessa är i dagsläget begränsad. LÄS MER

 5. 5. Manga i svenska folkbibliotek : En studie av manga med särskilt fokus på utlåningsstatistik, definition av begreppet manga, dess kontext samt dess genrer.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Mattias Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Manga; folkbibliotek; intermedialitet; Japan;

  Sammanfattning : This study is performed as an Archive, Library and museum master’s thesis in two years studies. The overall aim is to investigate and analyze what the term Manga means in a library and information science context. The concept of Manga has different meanings depending on whether we start from a Japanese or a Swedish context. LÄS MER