Sökning: "Mattias Klasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mattias Klasson.

 1. 1. Vägen till en sommargågata : samverkansprocesser vid hållbara stadsutvecklingsprojekt : exemplet Friisgatan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mattias Klasson; [2017]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgardeltagande; medborgarinflytande; dialoghantering; rationell planering; kommunikativ planering; advokatplanering; deliberativ demokrati; Friisgatan; sommargågata;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa förutsättningar, utmaningar och hinder som kan uppstå vid samverkansprocesser inom kommunala stadsutvecklingsprojekt. Dessa aspekter har jag valt att studera i samband med Malmö stads satsning på att omreglera Friisgatan till gågata under sommarhalvåret 2017. LÄS MER

 2. 2. Kan ett belöningssystem lindra upplevd tidspress? : En kvantitativ studie om yttre monetära och inre icke-monetära belöningars påverkan på revisorns upplevda TBP

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Daniel Klasson; Mattias Sandgren; [2016]
  Nyckelord :Time pressure; time budget pressure; remuneration; reward system; intrinsic; extrinsic; Tidspress; upplevd TBP; belöningssystem; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Revisorn ska verka för allmänhetens bästa (Volcker, 2002) men verkligheten är långt mer komplicerad. Den allokerade tiden per uppdrag (tidsbudget) har minskat till följd av revisionsbranschens kommersialisering. LÄS MER

 3. 3. Miljöundervisning för hållbar utveckling på fritidshemmet : En empirisk studie om hur personalen på fritidshemmet arbetar för en hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Markus Klasson; Mattias Johansson; [2014]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Miljöundervisning; Fritidshem; Fritidspedagog;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie behandlas miljöundervisningen för en hållbar utveckling, utifrån fritidspedagogers och fritidshemmets perspektiv. Syftet med studien var att undersöka fritidshemmets syn på begreppet hållbar utveckling och lyfta fram hur fritidspersonalen arbetar med hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Möjligheterna till reducering av kapital i lager hos Företag X : Ämnesfördjupande arbete i logistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rawa Nouri; Mattias Klasson; Ensar Dokaj; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Logistikfördjupning,2FE02E,VT 2011 Författare: Ensar Dokaj, Mattias Klasson & Rawa Nouri Handledare: Helena Forslund Examinator: Åsa Gustafsson Titel: Möjligheterna till reducering av kapital i lager hos Företag X Företagspresentation: Företaget X är beläget i södra Sverige och har för närvarande 10 anställda och med en omsättning på cirka 20 miljoner kronor. Bakgrund/problemdiskussion: Logistiken har blivit allt viktigare för företags lönsamhet där kunder kräver snabba leveranser och hög tillgänglighet på artiklarna. LÄS MER