Sökning: "Mattias Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Mattias Larsson.

 1. 1. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Interactive TV and group viewing : A qualitative study of companion apps and viewer engagement during group TV viewing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Larsson; Fredrik Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :second screen; companion app; TV; viewer engagement; SVT Duo; Interactive TV;

  Sammanfattning : Smart device applications that allow users to interact with a TV show in some way, so called companion apps, are increasingly common. In this paper, we study how the usage of such apps affect viewer engagement when used in groups of three or more people, a common TV viewing scenario. LÄS MER

 3. 3. Geographical Visualization Within Augmented Reality : Using visualization of geographical data through augmented reality to locate nearby city services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Larsson; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; Geographic Information Systems; Global Positioning System; User Experience; Mobile Augmented Reality;

  Sammanfattning : Augmented Reality is today one of the most popular upcoming technologies most commonly known for its use within games and advertising. The technology is also used in other less known fields such as task support, navigation and sightseeing but still has additional usages to be discovered. LÄS MER

 4. 4. Modular SoC-design : Minimizing area and power consumption

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Mattias Larsson; [2018]
  Nyckelord :SoC; modular;

  Sammanfattning : This is the main report for Mattias Larsson’s degree project for the Master’s programin System-on-Chip. The main part of this project has been to design a modularMPSoC-unit (Multi Processor System on Chip) for reuse in different typesof projects. A SoC includes and interconnects a processor and FPGA in one chip. LÄS MER

 5. 5. Religionens synlighet i sociala medier : En innehållsanalys om moskédebatter på facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Bruno; [2018]
  Nyckelord :Islamophobia Mosque Social media Muslim Content analysis; Islamofobi Moské Sociala medier Muslim Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how religion and the construction of new religious buildings are debated in social media. The study is based on two research questions concerning the main arguments about the mosque building in Karlstad and what kind of image of Muslims and Islam that exist. LÄS MER