Sökning: "Mattias Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Mattias Larsson.

 1. 1. Smarta byggnader - Hur smarta är de?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mattias Larsson; Johan Sjögren; Bruce Kisch; [2020]
  Nyckelord :Smarta byggnader; Felanmälningar; Driftsäkerhet; Tillgänglighet; Intelligent buildings; Fault reports; Reliability; Availability;

  Sammanfattning : De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Interactive TV and group viewing : A qualitative study of companion apps and viewer engagement during group TV viewing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Larsson; Fredrik Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :second screen; companion app; TV; viewer engagement; SVT Duo; Interactive TV;

  Sammanfattning : Smart device applications that allow users to interact with a TV show in some way, so called companion apps, are increasingly common. In this paper, we study how the usage of such apps affect viewer engagement when used in groups of three or more people, a common TV viewing scenario. LÄS MER

 4. 4. Increasingly Complex Environments in Deep Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Eriksson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we used deep reinforcement learning to train autonomous agents and evaluated the impact of increasing the complexity of the training environment over time. This was compared to using a fixed complexity. LÄS MER

 5. 5. Geographical Visualization Within Augmented Reality : Using visualization of geographical data through augmented reality to locate nearby city services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Larsson; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; Geographic Information Systems; Global Positioning System; User Experience; Mobile Augmented Reality;

  Sammanfattning : Augmented Reality is today one of the most popular upcoming technologies most commonly known for its use within games and advertising. The technology is also used in other less known fields such as task support, navigation and sightseeing but still has additional usages to be discovered. LÄS MER