Sökning: "Mattias Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Mattias Lindqvist.

 1. 1. Hur utvecklas förtroende? : En studie om ett litet svenskt företags internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Lindqvist; Torneklint Vendla; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; relationer; förtroende; småföretag; kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens globala samhälle finns det stora möjligheter för företag att nå internationella marknader. Om företag väljer att expandera till dessa internationella marknader möts de av olika utmaningar. LÄS MER

 2. 2. HUR REDOVISNINGSPRAXIS KOMMER TILL: : K3 i svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Jonsson; Malin Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :Redovisningspraxis; förvaltningsfastigheter; K3; institutionell teori; revisorer; nätverk;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie av förvaltningsfastighetsföretag i Sverige som vid årsskiftet 2013/2014 ska börja redovisa enligt det principbaserade regelverket K3. Det nya regelverket innebär att fastighetsföretagen ska genomföra komponentavskrivning på betydande och väsentliga delar av fastigheterna, men det är delvis upp till företagen och branschorganisationerna att själva bestämma vilka dessa delar är. LÄS MER

 3. 3. Mindre åkeriföretags konkurrensstrategier

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ibrahim Deniz; Mattias Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of cargo has since the 1970s increased in Sweden and the road traffic accounts for a large part of the transported volume. In Stockholm County the amount of cargo is calculated to be doubled in size from year 2001 to 2020 which means a greater need for transport is required. LÄS MER

 4. 4. Why Buy a Structured Product from a Bank? : A combination of weighted products to outperform the market

  Magister-uppsats, Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nenus Bashtay; Mattias Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :Derivatives; Structured Product; Portfolio; Finance;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of the thesis is to give small private investors an insight the financial world of derivatives and to show that an investor does not need to consult with an advisor in order to make decisions about the investments. The aim was to show through a new product that a small investor can beat the market return. LÄS MER

 5. 5. Tyst Motarbete? : En studie om kvinnor i styrelsen påverkar avkastning på kapitalet.

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Lindqvist; Jonas Tesfay; [2011]
  Nyckelord :Avkastning på totalt kapital; Kvinnor; Bolagsstyrelser; Riskaversion;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: The exact title used in the thesis will be mentioned here.Level: Bachelor thesis in BusinessAuthor: Mattias Lindqvist & Jonas TesfaySupervisor: Peter LindbergDate: 2011 – JuneAim: In Sweden the representation of women on company boards is discussed extensively. LÄS MER