Sökning: "Mattias Lisstorp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mattias Lisstorp.

 1. 1. Beslutsanalytiska angreppssätt vid kollektivtrafikutveckling : Tillämpning av swing weighting och even swap

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Lisstorp; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kollektivtrafiken har en viktig roll att fylla i strävan mot ett hållbart samhälle. Kol-lektivtrafiken har många intressenter och genom att kollektivtrafiken ska inriktas mot att uppfylla olika mål, som i många fall går stick i stäv med varandra, så krävs att besluten om hur en rutt ska trafikeras föregås av olika avvägningar. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmått inom svensk kollektivtrafik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mattias Lisstorp; Linda Rehn; [2015]
  Nyckelord :Performance Measurement; Public Transport System; Balanced Scorecard.; Prestationsmätning; Kollektivtrafik; Balanserade styrkort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prestationsmätning är en viktig del av ekonomistyrning och mätningarna ser olika ut beroende på organisation. Inom offentlig verksamhet har intresset för prestationsmätning ökat i och med New Public Management-idéerna (NPM). LÄS MER

 3. 3. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Mattias Lisstorp; Paul Steinberger; [2012]
  Nyckelord :kapitalstruktur; trade-off theory; pecking order theory; value maximization; finansiell risk; omsättning och rörelseresultat; capital structure;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. LÄS MER