Sökning: "Mattias Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Mattias Lundberg.

 1. 1. Språkförskolan : En jämförelse mellan CAV- och VAV-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; ventilation; energi; simulering; byggnad; förskola; AutoCAD; Tyréns; språkförskolan;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige. LÄS MER

 2. 2. The Effect of ESG Performance on Share Price Volatility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robin Jari Mattias Jakobsson; Leo Lundberg; [2018]
  Nyckelord :ESG; CSR; corporate social responsibility; total risk; financial risk; idiosyncratic risk; volatility.;

  Sammanfattning : Environmental, Social, and Governance (ESG) investing is growing rapidly. Previous research in the area, has mostly been centered around ESG/CSR and its link to corporate financial performance, cost of capital and idiosyncratic risk. LÄS MER

 3. 3. Flow simulation of Body In White : Optimization of the production sequence and identification of bottlenecks at Volvo Trucks plant in Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mattias Lundberg; Johan Söderlund; [2017]
  Nyckelord :discrete event; simulation; optimization; genetic algorithm; heuristics; production sequence; Body In White; Volvo Trucks; diskret händelsestyrd; simulering; optimering; genetisk algoritm; heuristiker; produktionssekvens; Body In White; Volvo Lastvagnar;

  Sammanfattning : In this study, a discrete event model was created and used in combination with an optimization method to find the optimal production sequence at Volvo Group’s cab plant in Umeå. The optimization was performed with a heuristic approach combined with a genetic search algorithm. LÄS MER

 4. 4. Utformning av ett studentboende sett ur miljö- och tillgänglighetssynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Henrik Forsberg; Lundberg Mattias; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Bostadsbrist; Byggnadsutformning; Emission; Gestaltning; Hampa; Invändiga material; Isolering; Koldioxid; Miljö; Miljöpåverkan; Planlösning; Plast; Takbeläggning; Tillgänglighet; Trä; Stommaterial; Studentbostad; Svensk standard; U-värde.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder möjligheten av att bygga ett studentboende med fokus på de tillgänglighetskrav som finns enligt Svensk standard samt specifika materials miljöpåverkan. Byggbranschen har en stor negativ påverkan på miljön när det gäller energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar framgången i CRM-satsningar

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation; KTH/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Mattias Sandström; Ted Lundberg; [2015]
  Nyckelord :CRM; CRM Return on Investment; yield CRM; CRM success factors; CRM; CRM Return on Investment; Avkastning CRM; CRM faktorer;

  Sammanfattning : This study is intended to identify which factors that influence the success of initiatives in Customer Relationship Management, usually abbreviated as CRM. In the course of this study we have been in contact with forty-two companies operating in Sweden within eleven different sectors in order to find out how they operate regarding CRM initiatives, particularly initiatives within marketing and promotions. LÄS MER