Sökning: "Mattias Meyer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Meyer.

 1. 1. Inkluderad eller exkluderad? : En fallstudie om mångfald i den svenska byggsektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Berger; Julia Lindholm; Mattias Meyer; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the thesis was to identify potential measures to increase the included diversity in the Swedish construction industry, as well as shed light on potential future research topics within the area. Method: The thesis question was examined with an inductive approach by conducting a qualitative case study on a Swedish construction company. LÄS MER

 2. 2. Förändring i småföretag - förändring på riktigt eller på låtsas

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Johansson; Annica Johansson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Småföretag utgör en stor majoritet av de svenska företagen. I mediadebatten har förändringar i dagens samhälle blivit allt vanligare och mer betydelsefulla. Sammantaget medförde detta att vi såg det intressant att studera hur just småföretag hanterar förändringar. LÄS MER