Sökning: "Mattias Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Mattias Nilsson.

 1. 1. Värdet av habitus; fysisk aktivitet, motivation och idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Marffy; Johanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Motivation; Idrott och hälsa; Habitus; Kapital; Fält; Skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka de faktorer som kan ligga bakom ungdomars motivation för fysisk aktivitet. Vidare vill vi undersöka om det finns en koppling som kan göras till skolämnet idrott och hälsa utifrån den information som kommer fram i vår studie. LÄS MER

 2. 2. Egendomsskyddet vid tvingande marköverföring : Studie kring tillämpning av proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Backlund; Mattias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Compulsory land transfer; Conduct; property protection; proportionality; Tvingande marköverföring; handläggning; egendomsskyddet; proportionalitetsprin-cipe;

  Sammanfattning : Att genomföra tvingande marköverföring är något som inte tillämpas oftare än marköverföringar som har en överenskommelse mellan parterna. Trots det händer det att parterna inte kommer överens och att förrättningslantmätaren blir tvungen att genomföra handläggningen på ett sätt som resulterar i en tvingande marköverföring. LÄS MER

 3. 3. Social snedrekrytering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nilsson Mattias; Svensson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Social snedrekrytering; högre utbildning; tidig vägledning; handlingshorisont; studie-och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Social snedrekrytering till högskolan är ett sedan länge känt fenomen som innebär att människor med föräldrar utan akademisk bakgrund söker sig till högre utbildning i mycket lägre utsträckning än de människor som har föräldrar med akademisk bakgrund. Eftersom det redan finns bred forskning inom social snedrekrytering som fenomen, så valde vi att studera vad som de facto görs, och kan göras inom ramen för studie-och yrkesvägledningen för att begränsa förekomsten av den sociala snedrekryteringen till högre studier. LÄS MER

 4. 4. Rehabilitering vid meniskskador. En jämförelse mellan konservativ behandling, operativ behandling och operativ behandling kombinerat med träning. : En litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rasmus Nilsson; Mattias Hofling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Knäleden är den led i kroppen som oftast skadas då det ställs höga funktionella krav och belastning. Knäskador utgör cirka 5% av alla akuta skador där meniskskador är bland de vanligaste. Det finns olika behandlingar för meniskskador, både operativa och icke-operativa (konservativ behandling). LÄS MER

 5. 5. Artisan : Professional urban mobility

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Mattias Granlund Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The idea for this project initially came from an article i read about a small company in Stockholm, called “The cycling plumber” In the article, the founder of the company who explained that he was tired of looking for parking and sitting in traffic in his work-van around the tight and congest- ed streets of Stockholm. This sparked an interest from me, what options does the urban-operating handyman have in terms of transportation? Using the design process and thorough user studies, this project explores a new type of commercial vehicle segement, intended for carpenters operating in the dense city traffic of the future. LÄS MER