Sökning: "Mattias Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Mattias Nilsson.

 1. 1. Social snedrekrytering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nilsson Mattias; Svensson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Social snedrekrytering; högre utbildning; tidig vägledning; handlingshorisont; studie-och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Social snedrekrytering till högskolan är ett sedan länge känt fenomen som innebär att människor med föräldrar utan akademisk bakgrund söker sig till högre utbildning i mycket lägre utsträckning än de människor som har föräldrar med akademisk bakgrund. Eftersom det redan finns bred forskning inom social snedrekrytering som fenomen, så valde vi att studera vad som de facto görs, och kan göras inom ramen för studie-och yrkesvägledningen för att begränsa förekomsten av den sociala snedrekryteringen till högre studier. LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering vid meniskskador. En jämförelse mellan konservativ behandling, operativ behandling och operativ behandling kombinerat med träning. : En litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rasmus Nilsson; Mattias Hofling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Knäleden är den led i kroppen som oftast skadas då det ställs höga funktionella krav och belastning. Knäskador utgör cirka 5% av alla akuta skador där meniskskador är bland de vanligaste. Det finns olika behandlingar för meniskskador, både operativa och icke-operativa (konservativ behandling). LÄS MER

 3. 3. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 4. 4. Monte Carlo Optimization of Neuromorphic Cricket Auditory Feature Detection Circuits in the Dynap-SE Processor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Neuromorphic engineering; Spiking neural networks; Pattern recognition; Feature detection; Training protocol; Software tools;

  Sammanfattning : Neuromorphic information processing systems mimic the dynamics of neurons and synapses, and the architecture of biological nervous systems. By using a combination of sub-threshold analog circuits, and fast programmable digital circuits, spiking neural networks with co-localized memory and computation can be implemented, enabling more energy-efficient information processing than conventional von Neumann digital computers. LÄS MER

 5. 5. Application and Evaluation of Artificial Neural Networks in Solvency Capital Requirement Estimations for Insurance Products

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mattias Nilsson; Erik Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The least squares Monte Carlo (LSMC) approach is commonly used in the estimation of the solvency capital requirement (SCR), as a more computationally efficient alternative to a full nested Monte Carlo simulation. This study compares the performance of artificial neural networks (ANNs) to that of the LSMC approach in the estimation of the SCR of various financial portfolios. LÄS MER