Sökning: "Mattias Orregård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Orregård.

 1. 1. Quality analysis of raw milk along the value chain of the informal milk market in Kiambu County, Kenya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Mattias Orregård; [2013]
  Nyckelord :Informal market; Kenya; Milk handling; Raw milk; Value chain;

  Sammanfattning : Farmers, agents and shops were interviewed to elucidate the postharvest handling practices of raw milk on the informal milk market in Kiambu County, Kenya. Interviews were also conducted to ascertain the knowledge and precautions taken by the farmers to prevent the presence of antibiotic residues in the milk. LÄS MER

 2. 2. Information om näringsinnehåll ochallergener på snabbmatsställen– ett uppdrag från en hamburgerkedja

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jens Jessen; Mattias Orregård; [2010]
  Nyckelord :Näringsberäkning; allergiinformation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER