Sökning: "Mattias Osacarson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Osacarson.

  1. 1. Redovisning i småföretag - vilka fel upptäcks oftast vid skatterevisioner?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Osacarson; Sanja Djujic; [2008-01-31]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns många problem med redovisning i småföretag somdet kan finnas många orsaker till. Företag är per definition en vinstmaximerande enhet.Ekonomi är att hushålla med resurser. LÄS MER