Sökning: "Mattias Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mattias Palm.

 1. 1. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Glimpt of South Africa : designers arbete med hantverkare i andra länder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Mattias Rask; Tor Palm; [2010]
  Nyckelord :design; hantverk;

  Sammanfattning : The ways designers work with craftsmen in other countries can vary alot,but still there are many similarities. In this study we make comparisonsbetween a number of projects involving three different designers and artisansin other countries and parallel that to our own work in South Africa. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av tredjepartstillträde för en lokal fjärrvärmemarknad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Wesslau; Anders Palm; [2009]
  Nyckelord :Industriell restvärme; Naturligt monopol; Fjärrvärme; Industrial surplus heat; Natural monopoly; Third Party Access; Tredjepartstillträde; District heating; TPA; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: There are strong forces from for instance politicians, who want to allow third party access to the district heating market, as has already been done in the electricity and gas markets. But what would be the consequences of a third party access to the district heating market? Will it create a competitive market, and will it be able to put any pressure on the prices? What will be the consequences for the current monopoly holder? Purpose: The purpose is to investigate the impact of allowing third party access to a local district heating market Methods: The questions raised have been answered with a case study at the district heating system in Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Förtroende mellan enmanansföretagaren och revisorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mattias Guldstrand; Linda Nilsson; Jenny Palm; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I litteraturen har framkommit att förtroendet är av stor betydelse i affärsverksamhet och intresset för förtroendet har ökat under senare år. Uppsatsen syftar till att undersöka hur förtroendet uppkommer, hur starkt det är, i vilka avseenden det finns, hur det bibehålls samt vad som krävs för att det ska upphöra mellan en enmansföretagare och dennes revisor. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av skönlitteratur - Återvinningsverktygens anpassning efter användares sökbeteenden : En fallstudie på Trelleborgs bibliotek

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Claes Dahlqvist; Mattias Palm; [2004]
  Nyckelord :skönlitteratur; informationsåtervinning; ämnesindexering; klassifikationsteori; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Traditionally the content of fiction has not been described, analyzed, classified and/or indexed to the same extent as non-fiction. As a consequence, this lack of content analysis has resulted in unsatisfactory fiction retrieval in relation to users seeking and search behaviour. This fact is why this Master s thesis is written. LÄS MER