Sökning: "Mattias Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mattias Sandström.

 1. 1. Multipel linjär regression för hyressättning av bostäder som uthyres i andrahand

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mattias Gullstrand; Robin Sandström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En bostadsägare i Stockholm som inte noggrant följer andrahandsmarknaden för bostäder kanske inte har en aning om vilket pris hen ska sätta ifall hen skulle hyra ut sin lägenhet. Förutom att Stockholm har en reglerad hyresmarknad för bostäder har staden också sett en enormt stor prisutveckling på bostäder de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Molnet, lagen och landstinget - Hur myndigheter anpassar sig inför GDPR

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jimmy Roselin; Patrik Sandström; Mattias Vuolo Sandin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar framgången i CRM-satsningar

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation; KTH/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Mattias Sandström; Ted Lundberg; [2015]
  Nyckelord :CRM; CRM Return on Investment; yield CRM; CRM success factors; CRM; CRM Return on Investment; Avkastning CRM; CRM faktorer;

  Sammanfattning : This study is intended to identify which factors that influence the success of initiatives in Customer Relationship Management, usually abbreviated as CRM. In the course of this study we have been in contact with forty-two companies operating in Sweden within eleven different sectors in order to find out how they operate regarding CRM initiatives, particularly initiatives within marketing and promotions. LÄS MER

 4. 4. Missing People - En studie av organisationers kommunikation via sociala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mattias Torstensson; Amanda Sandström; [2013]
  Nyckelord :intern; kommunikation; hjälporganisationer; sociala medier; organisationer; extern; Missing people; Science General;

  Sammanfattning : Detta är en B-uppsats skriven av Mattias Torstensson och Amanda Sandström. Uppsatsen är skriven i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet. Uppsatsens titel är ”Missing People – En studie av organisationers kommunikation via sociala medier”. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av koncept förförbättrade rörkopplingar

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johan Hultqvist; Mattias Pers; Tobias Sandström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med detta projekt var att undersöka vilka krafter och yttre förhållanden som verkar på en rörkoppling som ligger nergrävd i marken, samt vilka förbättringar som kan göras gällande vikten och hållfastheten på dagens kopplingar. Målet har varit att förbättra den befintliga rörkopplingen ”MULTI/JOINT® 3007 Wide Range Coupling” från företaget Georg Fischer Piping Systems. LÄS MER