Sökning: "Mattias Schultz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mattias Schultz.

 1. 1. En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation - En kvalitativ studie på Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Jönsson S; Philip Essfors; Zinar Omar; [2019]
  Nyckelord :The City Brand Hexagon; The Corporate Branding Tool Kit; Place brand; Place branding; Stakeholder theory.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: A municipality's place branding communication. Authors: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar. Advisor: Veronika Tarnovskaya. Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 hp. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mot en hållbar värld : En kvalitativ studie av svenska företags CSR-strategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Mattias Holmqvist; Arvid Nordin; [2017]
  Nyckelord :CSR; Kommunikation; Strategi; Hållbarhet; Kommunikationsstrategi; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Sammanfattning Mot bakgrund av det nya lagkrav på hållbarhetsredovisning som nu gäller och det ökade intresset för miljö-och samhällsfrågor så avser denna kvalitativa studie att undersöka hur svenska företag kommunicerar sitt CSR-arbete. Tio hållbarhetschefer från högt rankade företag i Sustainable Brand Index 2016 utgör informanterna som medverkat i de kvalitativa intervjuer som utgör empiriska materialet studien grundar sig på. LÄS MER

 3. 3. Lungfunktion hos brandmän - en retrospektiv undersökning i Hedemora kommun

  L3-uppsats,

  Författare :Mattias von Schultz; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Rök från bränder innehåller många giftiga gaser och partiklar, som kan tänkas påverka lungfunktionen.Brandmän misstänks i ett flertal undersökningar ha en ökad risk för nedsättning av lungfunktionen. LÄS MER