Sökning: "Mattias Selldén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Selldén.

 1. 1. En Duell med Dualismen : Ett försök att rubba det rådande tillståndet mellan kropp och förnuft, natur och kultur både hos människor i allmänhet såväl som inom mitt eget fält, det för inredningsarkitektur och möbelformgivning.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mattias Selldén; [2019]
  Nyckelord :Kultur; Natur; Materialitet; Hantverk;

  Sammanfattning : Detta arbete grundar sig i en observation av dagens samhälle. Det tycks ha slagits in i en enorm kil mellan den kultive- rade människan och den natur som tidigare var en påtaglig del i vår vardag. I vissa sammanhang är alieneringen nära nog total. LÄS MER

 2. 2. Om möbler

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mattias Selldén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet är ett sökande och ett undersökande. Det handlar om möblerna i rummet och hur vi uppfattar dom.Jag har sökt ett förstående om hur möbler är sammansatta. Inte tekniskt utan mer ideologiskt, filosofiskt. LÄS MER