Sökning: "Mattias Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Mattias Strömberg.

 1. 1. Tidig selektering – varför och hur? : En kvalitativ studie om urval till Stockholms fotbollsakademier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Hannes Grönblad; Mattias Strömberg; [2021]
  Nyckelord :tidig selektering; fotboll; akademi; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar – Syftet var att undersöka selektering inom ungdomsfotbollen i Stockholm. I synnerhet ville vi undersöka motiven och genomförandet av tidig selektering inom akademiverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Service recovery 2.0

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Service recovery; Service recovery-paradoxen; Klagomålshantering; Sociala medier; Facebook; Rättvisa; Förväntningar; Relationsmarknadsföring; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera och förstå service recovery-processen i ett serviceföretag med en komplex verksamhet genom att fokusera på klagomål som framförts i sociala medier. Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ fallstudie av ett företag i kryssningsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Experten eller konsumenten - vem påverkar oss mest? : En kvantitativ studie om skillnaden mellan expert- och konsumentrecensioner i media och på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Strömberg Bennermo; Johan Ölund Svensson; [2015]
  Nyckelord :Konsumentrecensioner; expertrecensioner; internetanvändning; eWOM; internet; Generation Y;

  Sammanfattning : Titel: Experten eller konsumenten – Vem påverkar oss mest? Nivå: C-uppsats inom företagetsekonomi Författare: Mattias Strömberg Bennermo & Johan Öhlund Svensson Handledare: Akmal Hyder Datum: 2015-06-05 Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra expert- och konsumentrecensioner för att se vad som påverkar konsumenten mest inför ett köpbeslut av search goods. För att jämföra dessa har vi valt ut tre variabler för att kunna identifiera likheter och skillnader. LÄS MER

 4. 4. Hans Jakob Strömberg Medeltidsstilar i Göteborg kring 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mattias Eklund; [2013-06-20]
  Nyckelord :Rundbogen; neogothic; Gothenburg; City architect; Brunius;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2013:02.... LÄS MER

 5. 5. Bedömningsgrunder för boendestöd : en intervjustudie med biståndshandläggare i Uppsala kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Ekman; Niklas Strömberg; [2013]
  Nyckelord :housing services; mental disability; framework legislation; discretion; front-line bureaucracy; boendestöd; biståndshandläggning; handlingsutrymme; socialtjänstlagen; närbyråkrater;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to investigate how social workers in Uppsala describe their procedure when investigating applications for housing assistance (i.e. boendestöd). Boendestöd is a specific type of services for people with disabilities, which aim to assist them in their lives. LÄS MER